BankRespublika

Western Union

MDB ölkələri üçün (Adi Tarif)

Transferin məbləği, USD Xidmət haqqı
0.01-200 3 USD
200.01-2000 2%
2000-3000 1.5%
3000 > 1.2%

 

MDB ölkələri üçün (12 Saat tarifi)

Transferin məbləği, USD Xidmət haqqı, USD / %
0.01-200 2%
200.01-2000 1.5%
2000-3000 1%

 

Türkiyə Cümhuriyyətinə göndərilən köçürmələr üçün

Transferin məbləği, USD Xidmət haqqı, USD
1-50 13
51-100 15
101-200 22
201-300 29
301-400 34
401-500 40
501-750 45
751 və daha çox 51

 

Digər ölkələr üçün

Transferin məbləği, USD Xidmət haqqı, USD
1-50 13
51-100 15
101-200 22
201-300 29
301-400 34
401-500 40
501-750 45
751-1000 51
1001-1500 76
1501-1750 81
1751-2000 91
2001-2501 111
2501-3000 121

 

Russiya Federasiyasından Azerbaycana

Transferin məbləği, USD  Xidmət haqqı, USD Transferin məbləği, RUR Xidmət haqqı, RUR
0.00-100 6 0.00-2,500 150
100.01-200 10 2500.01-5,000 250
200.01-400 14 5000.01-10,000 350
400.01-600 20 10,000.01-15,000 500
600.01-1,500 26 15,000.01 - 37,500 650
1,500.01-2,000 40 37,500.01 - 50,000 1,000
2,000.01-3,000 60 50,000.01 - 75,000 1,500
3,000.01-4,000 80 75,000.01-100,000 2,000
4,000.01-5,000 100 100,000.01-125,000 2,500