BankRespublika

Zolotaya Korona

Azərbaycan-Rusiya Federasiyası

RUB

USD

EUR

1% (max 1 000 RUB)

1% (max 20 USD)

1% (max 20 EUR)

Azərbaycan-Gürcüstan/Kazaxstan

RUB

USD

EUR

1% (max 1 000 RUB)

1% (max 20 USD)

1% (max 20 EUR)

Azərbaycan - Digər ölkələr

RUB

USD

EUR

1%