BankRespublika

Hesabatlar

İllik hesabat 2017
İllik hesabat 2016
İllik hesabat 2015
İllik hesabat 2014
İllik hesabat 2013
İllik hesabat 2012
İllik hesabat 2011
İllik hesabat 2010
İllik hesabat 2009
İllik hesabat 2008
İllik hesabat 2007
İllik hesabat 2006
İllik hesabat 2005

Rüblük hesabatlar

Pul vəsaitlərinin hərəkəti barədə hesabat

I Rüb   II Rüb

Kapitalın strukturu vә adekvatlığı barәdә mәlumat

I Rüb  II Rüb

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

I Rüb   II Rüb

Kapital dəyişmələri

I Rüb   II Rüb

Balans hesabatı

I Rüb   II Rüb

Maliyyə göstəriciləri (əvvəlki dövr)