BankRespublika

Əmanət təminatı ilə kredit

Əmanət təminatı ilə verilən kredit Sizə istənilən məqsədlər üçün pul vəsaitlərinin alınmasına imkan verir. Girova qoyulan əmanət Bank Respublika-nın istənilən filialında yerləşdirilə bilər.

Məbləğ

500 - 50 000 AZN və 100 000 USD - depozit məbləğinin 90 %-na qədər

Müddət

Depozit müddəti

FİFD
Annuitet qaydada (və ya əsas borc müddətin sonunda): AZN +7%, USD + 3%
Kredit xətti: AZN/USD - 29/10% illik

Komissiya

YOX

Ödəniş qaydası

Annuitet qaydada (və ya əsas borc müddətin sonunda)

Təminat

AZN-də olan depozit hesabındakı pul vəsaiti KTN (LTV) əmsalı*: Maksimum 30% *KTN əmsalı üzrə bu kreditlərdə anlayışda dəyişiklik edilir: Kreditin yalnız əsas borcu nəzərdə tutulur.