BankRespublika

Plastik kartlar

Təşkilatların çoxunda əmək haqqı və nümayəndəlik xərclərinin ödənilməsi ən mürəkkəb proseslərdən biridir. Eyni zamanda bu proses əməkdaşlar, eləcə də təşkilat üçün bir sıra narahatlıqlarla müşayət olunur. Lakin əmək haqqı və korporativ plastik kartların köməyilə bu prosesi optimallaşdırmaq mümkündür.

Əmək haqqı kartları

Maestro Salary və VISA Electron Salary kartlarının köməyilə əmək haqqının hesablanması və verilməsi prosesi asanlaşır.

Korporativ kartlar

MasterCard Business, VISA Business və VISA Business Gold kartları təşkilata sadə şəkildə nümayəndəlik xərclərini ödəmək və onlara nəzarət etmək imkanı verir.